April 30, 2024

Agencija za Polnu  Ravnopravnost danas je održala prvi informativni sastanak sa Radnom Grupom za dopunu i izmenu Standardnih Procedura Delovanja u Borbi protiv Porodičnog Nasilja, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja.