Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e parë njoftues me Grupin punues për plotësimin dhe ndryshimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në fami

April 30, 2024

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e parë njoftues me Grupin punues për plotësimin dhe ndryshimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.