OKTOBAR - MESEC PODIZANJA SVESTI O KANCERU DOJKE

October 02, 2023

Oktobar, u celom Svetu je mesec podizanja svesti o ranom otkrivanju kancera dojke.  Mesec podizanja svesti o kanceru dojke je godišnja međunarodna kampanja, koja ima za cilj da širi informacije i edukuje ljude o važnosti zdravlja dojki, rano otkrivanje 

kancera dojke kod žena i devojaka u celom Svetu.
Agenciija za rodnu ravnopravnost solidariše se da svim ženama koje su pogođene kancerom dojke.