Agencija za Polna Ravnopravnost, od 23. do 24. Aprila 2019 nastavila je sa obukom o Procjeni Rodnog Uticaja

April 25, 2019

 Agencija za Polna Ravnopravnost, od 23. do 24. Aprila 2019 nastavila je sa obukom o Procjeni Rodnog Uticaja, na ovoj obuci koju je organizovala APR raspravljalo se o temama koje se odnose na Rodnu Analizu i procjenu rodnog uticaja, opis Primena Rodne Analize, Definisanje Opcija - Rodno Senzitivna Analiza i Merenje Uticaja Polova, Identifikacija i Procena Budućih Uticaja (ekonomske, socijalne, ekološke, međusektorske i budžetske implikacije) ). Obuku je održala Irena Rozajac - Međunarodni Ekspert, dok su obuku prisustvovali zvaničnici MPSR, MUP i MZ.

Radionica je realizovana uz finansijsku podršku Svedske SIDA.