Agencija za Polnu Ravnopravnost u okviru Kancelarije premijera, u skladu sa svojim mandatom, kao i Kosovskim programom za rodnu ravnopravnost, danas je organizovala konferenciju povodom obeležavanja 8. marta - Međunarodnog dana žena

March 08, 2024

Međunarodni dan žena se globalno obeležava,  posvećen prepoznavanju i uvažavanju otpornosti i doprinosa žena širom sveta. Ovog dana fokusiramo se na njihova dostignuća, ali i na njihove izazove i borbu za pravdu i rodnu ravnopravnost. Trenutak da se razmisli o postignutom napretku i da se identifikuju neophodni koraci kako bi se osigurao kontinuitet ovih pozitivnih rezultata.

Pod sloganom „Zajedno do ravnopravnosti“ pozivamo na solidarnost i jedinstvo u zaštiti prava žena i devojaka svuda u svetu. Na ovom sastanku se razgovaralo o pristupu koji je neophodan da bi se povećao uticaj i jačanje uloge žena u procesima i agendama društveno-ekonomskog razvoja zemlje, te je cilj održiv i ravnopravan društveni razvoj, transformacije, gde žene imaju aktivnu i definitivnu ulogu.

Otvarajući sastanak, zamenica izvršnog direktora Agencije za rodnu ravnopravnost Edi Gusia, istakla je da nas 8. Mart ujedinjuje da cenimo i pamtimo doprinos svih žena i devojaka koje radom, posvećenošću, protestom, mirnim  otporom i ne samo aktivizmom, doprineo je i izgradnji mira, institucija i demokratije i budućnosti ove zemlje.
 

Ona je istakla da ove godine Republika Kosovo obeležava 20 godina od prvog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je uticao na promenu društvenog, ekonomskog i kulturnog pejzaža naše zemlje, ubrzavajući napredak kao što je globalni moto 8. marta.

Na 20. godišnjicu ovog zakona, izražavamo našu duboku zahvalnost na radu svih kosovskih žena i devojaka koje su živele i žive u važnim vremenima, stvarajući istoriju i postajući deo istorije.

One ne samo da su živele u važnim vremenima i stvarali istoriju, već su bili deo naše istorije, pružajući i izuzetan doprinos u mnogim oblastima. Svojim neumornim zalaganjem i angažovanjem u svim sferama društvenog života doprinele su razvoju privrede zemlje, radeći predano i u teškim okolnostima i ostavljajući neuporedive tragove u formalnoj i neformalnoj ekonomiji.

Pored toga, bile su aktivne predstavnice na političkoj i javnoj sceni, bile su u državnoj upravi, bile su deo preduzeća i stalno su pokušavale da usklade svoj profesionalni i privatni život.

 Kroz stvaranje i negovanje vrednosti tolerancije, inkluzije i socijalnog blagostanja, kosovske žene i devojke su doprinele boljem društvenom okruženju i pomogle u održavanju i izgradnji mira. Njihov doprinos je izuzetan i zaslužuje naše međusobno poštovanje i zahvalnost.

Premijer Republike Kosovo Aljbin Kurti, pred prisutnima, istakao je da naš cilj za jednakost i pravdu nema alternativu. Feminističke politike čuvaju i unapređuju demokratiju iz dana u dan. One su pobedile u političkom ratu, jer nema sumnje da ovo dvoje mogu samo zajedno. Ovo je takođe zemlja za koju radimo svaki dan. Demokrate, da, ali  feministkinje svakako.

To dokazujemo i našim politikama i spremnošću da ih svakodnevno obogaćujemo. Ranije smo rekli i to pokazujemo u svakom odeljenju da smo preduzeli mere da poboljšamo i olakšamo živote i iskustva devojaka i žena. Sa naknadama,  stipendijama,  grantovima, vakcinama, sa bankovnim računima, sa merama za zapošljavanje, sa kaznama za nasilnike, sa ohrabrenjem za žene, idemo u skladu sa zahtevima vremena i njihovim zahtevima.

U međuvremenu, Ministarska pravde Albulena Haxhiu  je istakla da je jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju devojke i žene u Republici Kosovo nedostatak ekonomske nezavisnosti. Prilikom obilaska prihvatilišta primetili smo da su mnoge devojke i žene koje se nalaze  u skloništu nezaposlene.

Dakle, jedan od glavnih problema je njihova ekonomska nezavisnost, koja ih je primorala da trpe nasilje, jer nemaju kuda. U decembru 2023. godine, u okviru Dana aktivizma, pokrenute su mere za zapošljavanje žrtava nasilja u porodici. Takođe, obavešteni smo o koracima koje treba da preduzmu prihvatilišta i centri za socijalni rad. Do sada se za ovu meru prijavilo 10 žena i sve su u procesu ostvarivanja koristi od ovog programa.

U nastavku održan je prvi panel gde su učesnici bili Jublilea Kabashi, direktorka Centra za smeštaj žena i dece u Prizrenu, Hasime Tahiri, direktorka NVO "Mundsia", Mirlinda Sada iz Medica u Đakovici, dok su u drugom panelu bili Avni Zogiani, zamenica ministra finansija, rada i transfera Greta Kamberi, specijalista za zapošljavanje u „Gjirafa“, Ferdane Asllani, direktor Balkanskih centara za učenje „Sunflowers“, i Agnesa Shipoli Nika, direktorka vrtića „NINA“.