Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera ove godine 08 Mart-Međunarodni Dan Žena je posvetila na sećanje Žena stvaralarke, Glumice, Universitske Profesorice i Novinare koje su polomili bariere na polju gde su delovali i gradili istoriju naše zemlje

March 08, 2023