Dana 10, 11. decembra održana je regionalna konferencija „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja"

December 18, 2018

U okviru kampanje 16 Dana Aktivizma, dana 10, 11. decembra 2018. godine, u Prištini je održana Regionalna konferencija „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”, na kojoj su prisustvovali predstavnici domaćih institucija, centralnih i lokalnih, predstavnici međunarodnih institucija i predstavništava na Kosovu, kao i organizacija civilnog društva.

Na početku ove konferencije je jednim uvodnim govorom pozdravio Premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, koji je spominjući dostignuća Vlade Republike Kosovo, rekao da su institucije bezbednosti i pravosuđa povećale kapacitete za rešavanje ove teme, da su određeni koordinatori za slučajeve nasilja u porodici u svim osnovnim sudovima i tužilaštvima, obučeni su policajci koji se bave slučajevima nasilja u porodici u policijskim stanicama i poduzete su radnje za kompenzaciju žrtava zločina, gde pravo na kompenzaciju imaju žrtve nasilja u porodici.

Takođe, premijer Haradinaj je rekao da su u saradnji sa UN Women stvorili prvu državnu bazu podataka za preživele nasilja, dodeljena su finansijska sredstva za pokrivanje rada skloništa žrtava nasilja u porodici i čine napore za rešenje održivog finansiranja. „Mi smo podržali Administrativno uputstvo o besplatnoj registraciji zajedničke imovine na ime oba supružnika i podržali smo projekte kojima rukovode žene. Nastavili smo kampanju za podizanje svesti u školama i institucijama zemlje i težimo da angažujemo pedagoge i psihologe u školama Kosova”, rekao je premijer Haradinaj.

U svom govoru na konferenciju je čestitao ministru pravosuđa, Abelardu Tahiriju, koji je rekao da su Zakonom o maloletničkom pravosuđu, koji je sponzorisan od strane Ministarstva pravde i koji je usvojen, postavljeni visoki standardi da deca ni pod kojim okolnostima ne budu žrtve niti društva, institucija ili pojedinaca.

Takođe je konferenciju pozdravila i Alia El Yassir, regionalna direktorka UNWomen za Evropu i Centralnu Aziju, koja je rekla da ovaj dan označava kraj kampanje, ali ne i kraj svih aktivnosti u borbi protiv nasilja nad ženama, izražavajući nadu da će ovaj događaj doprineti u diskusiji o pristupu pravdi preživelim žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Naim Qelaj, Nacionalni koordinator za zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, je rekao da je podrška premijera Haradinaja da se napreduje kako bi se završile mnoge preostale teme, koje nisu završene tokom godina, za osnaživanje vladavine prava, je bio motiv za njihov rad. On je rekao da je mnogo urađeno na sprovođenje institucionalnih mehanizama koji jačaju i povećavaju efikasnost u sprovođenju zakona.

Konferenciji su prisustvovale i Natalia Apostolova, šefica EU-a va Kosovu, Colleen Hyland, zamenica ambasadora SAD na Kosovu, Jan Braathu, šef OEBS-a na Kosovu, akreditovani ambasadori na Kosovu i predstavnici drugih institucija.

Na kraju dvodnevne konferencije izdate su konačne preporuke, koje će biti postavljene u jedan dokument koji će se proslediti svim domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave nasiljem u porodici i rodno zasnovanim nasiljem.