Agencija za Polnu Ravnopravnost poziva da se pridružimo kampanji 16 dana aktivizma!

November 24, 2019

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

25. novembar 2019.

Agencija zaPolnu Ravnopravnost poziva da se pridružimo kampanji 16 dana aktivizma!

Kampanja 16 dana aktivizma je svetska kampanja, koja se organizuje svake godine, a koja počinje od 25. novembra, poznata kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava.

Svake godine se putem ove kampanje, širom sveta, upućuje poziv na globalnu akciju za podizanje svesti širom sveta o sprečavanju i eliminaciji nasilja nad ženama i devojkama. Simbol kampanje je bela vrpca, a službena boja kampanje je narandžasta sa motom „Okončati nasilje nad ženama” koja simbolizuje bolju budućnost u kojoj se poštuj život i pravo slobodan svet, bez ikakve vrste nasilja, bilo fizičke, psihičke, emocionalne ili ekonomske, koje ugrožava ljudska prava - prava žena i devojaka širom sveta.

Povodom obeležavanja 25. novembra, Međunarodnog dana borbe za eliminaciju nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost skreće pažnju na neophodnost pravovremenog reagovanja i u skladu sa institucionalnim odgovornostima svih državnih institucija i čitavog društva protiv pojave nasilja nad ženama i devojkama.

Nasilje nad ženama i ove godine nastavlja da bude alarmantna pojava na Kosovu, gde tokom 2019. godine imamo 5 ubijenih žena, koje su ubili njihovi najbliži rođaci, a gubitak njihovih života je neoprostiv gubitak za naše društvo.

Zaštita života i dostojanstva žena i devojaka je pokazatelj vladavine zakona. Obaveza je svakog građanina Republike Kosovo da, odgovornim institucijama, prijavi slučaj porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kada on/ona doživi ili bude svedok takve situacije. Svi imamo obavezu da sačuvamo život i sprečimo rodno zasnovano nasilje, kako bi stvorili bezbedno okruženje, kao preduslov mira, gde se devojke i žene osećaju slobodno i zaštićeno.

ARR upućuje poziv na hitnu reakciju institucija Republike Kosova, sa mandatom da obezbede bezbednost, socijalnu, ekonomsku, zdravstvenu i psihološku zaštitu žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Pozivamo na povećani nivo saradnje između institucija, organizacija civilnog društva i podizanje svesti medija, zato što samo zajedničkim naporima možemo okončati rodno zasnovano nasilje, kako bi stvorili bezbedno društvo, koje štiti živote i garantuje bezbednost svojim građanima.

AGE pruža podršku Globalnoj kampanji za sprečavanje silovanja i seksualnog uznemiravanja, kao negativne pojave širom sveta, koja uzrokuje gubitak života i ozbiljno ugrožava dostojanstvo devojaka i žena širom sveta. Seksualno nasilje je nedopustivo.

APR ove godine, dana 25. novembra, obeležava početak kampanje 16 dana aktivizma, organizovanjem okruglog stola za diskusiju na kome će biti predstavljen „Priručnik za procenu rodnog uticaja”, kao i „Izveštaj o stepenu primene standardnih operativnih procedura za Zaštitu od nasilja u porodici”, kao i emitovanje televizijskog video zapisa koji ponovo naglašava ulogu zdravstvenog osoblja u identifikovanju slučajeva nasilja, pružanju profesionalne nege u pogledu poštovanja života žrtava i zaštite njihovog dostojanstva.

Zgrada Vlade - Kancelarija Premijera će, od 17.00 do 24.00 časa, biti osvetljena narandžastom bojom i ukrašena belom vrpcom, simbolom kampanje.