Vlada usvaja Program Kosova za Rodnu Ravnopravnost 2020-2024 i Akcionog plana 2020-2022

May 23, 2020

Nakon razmatranja Programa Kosova za rodnu ravnopravnost 2020-2024 i Akcionog plana 2020-2022, Vlada je donela odluku da usvaja ovaj program. Odluka obavezuje institucije Republike Kosovo da sprovode ovaj program u skladu sa aktivnostima predviđenim Akcionim planom, dok se Agencija za ravnopravnost polova u okviru Kancelarije premijera obavezuje o praćenju sprovođenje i godišnje izveštavanje o sprovođenju programa.

Program Kosova za rodnu ravnopravnost 2020-2024 definiše rodnu ravnopravnost kao osnovno pravo i jedan od važnih faktora za ekonomski rast, razvoj i stabilnost u društvu. Rodna ravnopravnost je takođe jedan od osnovnih principa prava utvrđenih Ustavom Republike Kosovo.

Opšti strateški cilj Program Kosova za rodnu ravnopravnost je da obezbedi rodnu ravnopravnost kao fokus transformacionih procesa u svim strukturama, institucijama, politikama, procedurama, praksama i programima vlade, agencija, civilnog društva, privatnog sektora i zajednice donatora. Ovaj cilj se cilja postići u tri pravca:

  • Stvaranje jednakih mogućnosti za doprinos i korist od ekonomskom razvoja, inkluzivnosti i poboljšanju socijalne zaštite.
  • Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz kvalitetno obrazovanje, kvalitetno zdravlje, inkluzivnosti korišćenje ljudskih kapaciteta u održivom razvoju i uklanjanju rodne neravnopravnosti i stereotipa;
  • Unapređenje prava na donošenje odluka, mir, sigurnost i pravdu.