Agencija za Ravnopravnost Polova je 21. oktobra dočekala delegaciju iz Ukrajine, koja će boraviti na nedeljnoj poseti Kosovu

October 21, 2019

Agencija za Ravnopravnost Polova je 21. oktobra dočekala delegaciju iz Ukrajine, koja će boraviti na nedeljnoj poseti Kosovu. Delegacija iz Ukrajine je danas informisana od strane izvršne načelnice APR-a Edi Gusia i šefice za zakonodavstvo APR-a o iskustvu i modelu Kosova u služenju žrtvama rata seksualnog nasilja. Svrha ove studijske posete Delegacije iz Ukrajine, koju je podržala Fondacija Dr Denis Mukwege rečeno je da je učenje od kosovskih institucija i aktera, vladinih i nevladinih, o njihovom dosadašnjem iskustvu, izazovima i naučenim lekcijama od tretiranja žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Kosovo je jedina zemlja u svetu koja trenutno sprovodi model kompenzacionih shema za žrtve seksualnog nasilja tokom rata.

Fondacija Dr Denis Mukwege je međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava stvorena u cilju okončanja korišćenja seksualnog nasilja u sukobu. Zajedno sa svojim specijalnim savetnikom, kongovskim ginekologom i aktivistom za ženska prava Dr Denis Mukwege, fondacija takođe podržava projekte kako bi pomogla preživelima širom sveta. Na globalnom nivou, Fondacija Mukwege, putem svojih kancelarija u Hagu i Ženevi, radi sa vladama i međunarodnim organizacijama za sprovođenje normi i pravila koja zabranjuju seksualno nasilje. Fondacija Mukwege je sekretarijat za SEMA, Globalnu mrežu žrtava i preživelih za okončanje Seksualnog nasilja tokom rata.

Agencija za ravnopravnost polova nastavila je održavanje sastanaka sa predstavnicima iz delegacije Ukrajine i bivšom Komisijom ljudskih prava, ravnopravnosti polova, nestalih lica i peticije Skupštine Kosova.

Takođe tokom dana, delegacija Ukrajine imala je sastanke sa Komisijom za verifikaciju statusa preživelih seksualnog nasilja tokom rata, delegacija je imala priliku da se izbliza upozna sa radom i podrškom koju je komisija iskazala za kategoriju žrtava seksualnog nasilja tokom rata.

Dok je uveče u čast delegacije iz Ukrajine prijem organizovala ARP dok su u ovo veče prisutni bili predstavnici Diplomatskog korpusa na Kosovu.

Poseta je podržana od projekta konzorcijuma NIRAS CPM Internacional, kroz projekat SIDA švedske ambasade.