Agencija za Polna Ravnopravnost / Kancelarija premijera organizovola i oderzala dvodnevnu radionica u Strugi / Makedonija

April 01, 2019

 Agencija za Polna Ravnopravnost  / Kancelarija premijera organizovola i oderzala , uključujući institucionalne aktere koji se bave implementacijom Standardnih operativnih procedura za obavljanje njihovih zakonskih obaveza prema unapređenju zaštite od nasilja u porodici na Kosovu u skladu sa postojećim pravnim okvirom. dvodnevna radionica u Strugi / Makedonija sa ciljem pripreme modula obuke za Standardne akcione procedure za zaštitu od nasilja u porodici, koji će se održati 2019. godin