Agencija za Ravnopravnost Polova u saradnji sa SPJ u Opštini Vitina je organizirila prezentaciju za Pravni Okvir zaštite od Porodičnog Nsilja i nasilje nad ženama

September 26, 2022

Agencija ze Ravnopravnost Plova u sardnji sa SRP u Opštini Vitina je organizara prezentaciju pravnog okvira zaštite od Porodičnog Naslija i nasilja nad ženama.

Prezentiran je Zakon za Polnu Ravnopravnost i standartne procedure delovanja zaštite od Pododičnog Nasilja, gde su prezentiranio dužnosti Opštine za funksionalizaciju Opštinskog Mehanizma za prevenciju i tretianje nasilja nad ženama. U sastanku su bili prisutni Službenici iz Opštine, policija, predstavnici Kancelarije za Socialni Rad, Zravstveno osoblje, itd