Agencija za Ravnoprovnsot Polova/ Kancelarija Premijera u sklopu kampanje 16 dana Aktivizma-Međunarodne Kampanje za Eleminisanje nasilja protiv Žena, danas je prezentirala preliminarne podake istraživanja Kosovskog Programa za Polnu Ravnopravnost 2020-2021

December 09, 2022

Agencija za Polnu Ravnopravnost/ Kancelarija Premijera u završetku kampanje 16 Dana Aktivisma, Međunarodne Kampanje za Eleminsianje Nasila nad Ženama u izvršavanju Zakona o Polnioj Ravnopravnosti stav 11. Agencija za Ravnoprvnost Polova u maju 2022 je draftirala Kosovksi Plan za Polnu Ravnopravnost  i danas je prezentiral rezultate koje su postignute, nivou izvršavanja Kosovskog Programa za Polnu Ravnopravnost za period 2020-2021.

Ovi Podaci su prikupeni of Institucija RKS-a, civilnog društva i međnarodnih partnera koju su radili zajedno da se postigne namene,koje su stavljena za akcioni plan ovog programa.

Od data koje su prezentirana od Agencije ima progress 66% of nivou izvršavanje aktivnosti plana akcije ovog progmara. Monitong data Agencije če da služe Agencije da popunjavaju i draftiraju novog Plana Acije KPRP (Kosovskog Plana za Ravnopravnost Polova).

Izvršna Šefica Agencije za Rvanopravnost Polova Edi Gusia je prezentirala dve godine data monitoring procenog izveštaja Kosovskog Programa za Polnu ravnopravnost. Ona je rekla da Kosovksio Program za Polnu Ravnopravnost je planiran u tri stuba: Ekonomsko osnaživanje i socialno blagostanje. Drugi stub je ljudski razvitak i treči je ženska prava i pristup u pravdi i sigurnost. Što se tiče prvog stuba, nivou izvršavanje aktivnosti je 69%. Kod drugog stuba su totanlo realizirani na  nivou 67%. Kod trečog stuba su realizirani  61 aktivnosti.

Prema Premijeru Republike Kosova G. Aljbin Kurti, Kosovski Program za Polnu Ravnopravnost je odobren u Maju 202 tokom perioda pandemije. Preko polne integrisanje na ovom paketu je podržan zapošljavaje žena od kojih 3500 žene su korisnici in 1400 Biznesa. Mi smo podržali biznese kopje su u vlsništvo žena i subvencioniranje oko pola milona evra. U agrokulturi za 2021 su dodelejene 1325 subvencija koje su žne korisnici za dečiji dodatak i 23 hiljada za žene poslje rađanja .

Dok, Zamenik Premijera Unutrašnjih Poslova Bardhyl Dobra je rakao da predstavljanje žena u civilnoj službi je mnogo u niskom nivou jer cifre su zabrinjavajuče. Na viskom nivou menađmenta žene čine 19% zapošljavanja i samo 16% su na srednjom nivou rukovljavanja. 

Dok, Zamenik Ministra Kulture, Omladine i Sporta Daulina Osmani je procenila rad svih koje rade u osniživanja žena i devojaka. One su glavni stubovi za socialne vrednosti. 

Agencija za Polnu Ravnopravnost u direktnom izvršvanju Kosovsko Programa za Ponlnu Ravnopravnost i Akcionog Plana 2020-2024, odnosno Strateškog Objektiva 3- Unapređenje i realizaciju prava u donošenju odluka, mir, sigurnost i pravdi da se postigne polna ranvopravnost koj je podržala realizaciju dve istraživanja “Uloga žena u poziciju donošenuju odluka u javnom i privantnom sektoru” koj je realizirila Ri-Invest Institut i “Polni Stereotipi i Bariere koja ometaju zajednički pristup u Sportu”- realiziran od Kosovksog Centra za Polne Studije.