October 10, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova, danas i sutra organziraju trejning sa Kosovskom Policijom oko odgovornosti koja su predvićena sa Standartnim Akcionim Procedurama, konkretno sa Policijskim Patrolama koji prvi odgovaraju za slućaje Porodićnog Nasilja. Trejning je organiziran u Opštini Mitrovica i ućestvuju 24 Policajca.