Povodom otvaranja kampanje 16 dana aktivizma, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost u okviru Kancelarije premijera, organizovala je danas, 25. novembra 2019. godine, okrugli sto

November 25, 2019

Povodom otvaranja kampanje 16 dana aktivizma, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama, Agencija za Polnu Ravnopravnost u okviru Kancelarije premijera, organizovala je danas, 25. novembra 2019. godine, okrugli sto na kom je predstavljen Priručnik za procenu uticaja rodne ravnopravnosti kao i održana je prezentacija Procene sprovođenja standardnih procedura delovanja za zaštitu od nasilja u porodici.

Izvršna načelnica Agencije za rodnu ravnopravnost, gđa Edi Gusia, na otvaranju kampanje je naglasila “Kampanja 16 dana aktivizma nije svečani događaj; ona je poziv za osvešćivanje celog društva da postavimo pitanje da li smo uradili dovoljno da zaštitimo sve one žene i devojke koje su bile žrtve nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja tokom 2019. godine?  Nažalost, tokom 2019. godine imamo 6 izgubljenih života, 5 žena i devojaka i jedno dete, koje su svoje živote izgubili kao posledica rodno zasnovanog nasilja, kao posledica mentaliteta koji predstavlja veliki izazov, koji još uvek minimizira posledice nasilja nad ženama, a reakcije na one koje traže našu pomoć i podršku nastavljaju da budu spore” naglasila je gđa Gusia.

Ona je dodala da smo mi, kao institucija, načinili pozitivne korake u pravcu kompletiranja zakonodavnog okvira i institucionalnih mehanizama koji pružaju zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Međutim, postoji velika potreba da se radi u pravcu pružanja brže i koordinisanije reakcije na pozive svih onih žena koje traže pomoć da bude spasene od jednog nasilnog životnog okruženja ili situacije. Angažovanje za eliminaciju rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici, moramo staviti u središte naših političkih, edukativnih i informativnih agenda, prevencija i reagovanje na ovaj razarajući fenomen mora biti prioritet za izradu politika, budžeta i kulturna reakcija. Imovinska i pitanja nasledstva, koja ostavljaju devojke i žene da žive u nasilnom porodičnom okruženju, podrška inicijativa koja stvaraju ekonomsku samostalnost, stambeno-socijalna zaštita za preživele bilo koje vrste nasilja, finansiranje skloništa, pristup pravdi, otklanjanje sudskih birokratskih prepreka, traže angažovanje institucija, univerziteta, civilnog društva, medija, kako ne bismo dopustili gubitak života i da stvorimo mogućnost za dostojanstven život, gde će se svaka žena i devojka osećati zaštićenom i bezbednom.

Direktorka za pomoć i razvoj (Sida) iz Švedske ambasade Nasrin Pourghazian, u svom uvodnom govoru je rekla “mi sa ARR-om imamo veoma značajno partnerstvo i naglasila je da pored Kosova, rodno zasnovano nasilje se dešava i u Švedskoj, i da to nije nacionalni problem, već je to jedan globalni problem. Uloga vlade je od suštinskog značaja i kao institucije pozitivno utiču na poboljšanje sistema. Dalje, ona je naglasila da joj je bilo zadovoljstvo da učestvuje na prezentaciji Priručnika o PRU-a kao jednog važnog instrumenta za rodnu integraciju u pomoć kosovskim institucijama”

S druge strane , Reyes Charle Cuellar, savetnik za ljudska prava u Kancelariji Evropske unije na Kosovu, tokom uvodne reči je rekao: ”danas sam ovde da zastupam kancelariju EU-a, koja i danas održava raspravu o rodnoj ravnopravnosti u Severnoj Mitrovici i u Prištini. ARR ima širi mandat i da ona je ozbiljno angažovana u borbi protiv nasilja nad ženama, dok za EU to je fundamentalno pravo i u svim odnosima sa drugima promoviše i zalaže se o jednakim pravima i njihovom unapređenju”.

Šef za međunarodnu saradnju – GIZ, David Oberhuber, rekao je da sa zadovoljstvom predstavlja GIZ i naglasio je da nasilje u porodici nije prisutno samo na Kosovu, već i u Nemačkoj, i da broj nastradalih žena kao posledica nasilja nad ženama u 2019. godini je 120. Danas sam veoma srećan što imamo PSV i da mora postojati angažovanje svih kako bi bio što funkcionalniji.

 

Prezentaciju Priručnika za procenu rodnog uticaja je uradila gđa Blerinda Idrizi, šefica projekta Niras/CPM Internacional /projekat realizovan uz podršku SIDA-e, dok je Leonora Selmani – šefica Pravnog odeljenja u ARR predstavila Procenu sprovođenja standardnih procedura delovanja za zaštitu od nasilja u porodici, koji je omogućen u međunarodnoj saradnji sa GIZ-om.

Na kraju sastanka je prikazan televizijski spot koji je realizovala ARR o zdravstvenim mehanizmima, o njihovim odgovornostima prema žrtvama nasilja u porodici.

 

APR će takođe od 17:00 do 24:00 sati osvetliti zgradu Vlade sa narandžastom bojom i postaviti belu traku.