Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP je organizirala redovni saastanak sa Službenicima za Ravnopravnot Polova na Lokalnom Nivou

October 13, 2023

U Sastanku, Zamenica Izvšnog Šefa iz Agencije za Ravnopravnost Polova je prezentirtala plnaove i rad ARP_a, gde Službenici za Ravnopravnost diskutirali o poziciji SRP oko klasificiranja radnih mesta u Katalogu i diskutiran je Izveštaj Akcionog Plana KPPJ. Na kraju debata je nastavljena oko planova i aktivnosti koja su treba da se potpune unutar kampanje za 16 Dana Aktivizma.