Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM ka mbajt takimin e radhës me Zyrtare për Barazi Gjinore në Nivelin Lokale

October 13, 2023

Në këtë takim Zv. Drejtore Ekzekutive nga Agjencia për Barazi Gjinore prezantoj  punën dhe planet e punës të ABGJ ,derisa me Zyrtaret u diskutua  mbi pozitën e ZBGJ lidhur me klasifikimin e vendeve të punës në katalog gjithashtu u diskutua për Raportin për Planin e Veprimit të PKBGJ .Në fund debati vazhdoj lidhur me planet dhe aktivitete që do të realizohen në kuadër të fushatës së 16 Ditëve të Aktivizimit.