April 26, 2024

 

Agencija za Rodnu Ravnopravnost danas je održala redovni sastanak sa Zvaničnicima/e za Polnu u Ravnopravnost na centralnom i lokalnom nivou, gdje se raspravljalo o prikupljanju podataka za konačnu procjenu Akcionog Plana Programa za Rodnu Ravnopravnost na Kosovu, dok je druga tačka dnevnog reda bila obavještavanje o javnom pozivu Agencije za Polnu u Ravnopravnost za finansijsku podršku članovima porodica nestalih osoba tokom rata na Kosovu.