Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e radhes me Zyrtar/e për Barazi Gjinore të nivelit qendror dhe lokal

April 26, 2024

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mbajt takimin e radhes me Zyrtar/e për Barazi Gjinore të nivelit qendror dhe lokal, ku u diskutua mbledhja e te dhënave për vlerësimin final të Planit të Veprimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, ndërsa si pikë e dytë e rendit të ditës ishte njoftimi me thirrjen publike te ABGJ për përkrahjen financiare për familjar të përsonave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.