May 17, 2023

Agencija za Ranvopravnost Polova/KP u sardnji sa Kosovksim Institutem za Javnu Administraciju  u koordinaciju sa Ministarstvom Ambijenta i Prostornog Planiranja i podršku sa tehnićkom Asistenciojom od UN Women je organizairala jednu dnevnu trejning “prevencija i tretiranje slućaja Seksualnog Uznemiravanja u Radnom mestu sa 20 Službenicima ovog Ministarstva.

Tokom trejninga će biti prezentirane forme Seksualnog Uznemiravanja, politike protiv Seksualnog Uznemiravanja u Institucijama Javne Adminiostracije, kreiranje Kulure poštovanja u random mestu, lanca da se menađiraju slućaju Seksualng Uznemiravanja, itd.