APR zajedno sa Parlamentarnim Odborom za Ljudska Prava, Rodnu Ravnopravnost i Nestale Osobe održao je dvodnevnuRadionicu

May 06, 2019

Agencija za Polnu Ravnopravnost zajedno sa Parlamentarnom Komisijom za Ljudska Prava, Ravnopravnost Polova i Nestalim Osobama, Nacionalnom  Koordinator za Nasilje u Porodici i Radnu Grupa za popunjavanje amandmana na Zakon o zaštiti od Nasilja u Porodici, održala je dvodnevnu radionicu , 4 5 Maj 2019 u Tirani. Izmene i dopune Zakona pokrenute su u skladu sa novim zahtevima novog Krivičnog zakona Kosova o prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Radionicu je podržala Agencija za  Polnu Ravnopravnost /Ured Premijera.