June 06, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova, KP u saradnji sa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju u koordinaciju sa Službenikom za Ponlu Ravnopravnost Polova u Opštini Vitina i podržvanje preko tehnićke asitencije od UN Women je organizarala jednu dnevni trejning za “Prevenciju i Tretiranje Slućaja Seksualnoig Uznemiravaja na Random Mestu” sa 15 Službenicima  od ove Opštine.

Tokom trejninga su prezentirani fome Seksualnog uznemiravanjaj, politike Seksualnog Uznemiravana u Institucijama Javne Administracije, kreiranje kulture poštovanja na random Mestu, lancu da se menađiraju Slućaji Seksualnog Uznemiravanja, itd.