Vršilac dužnosti Izvršne Šefice ARP-a, Edi Gusia je prezentirala ustavni okvir, institucionalne mehanizme Vlade da se dostigne Agenda Polne Ravnopravnosti

September 06, 2023

Vršilac dužnosti Izvršne Šefice ARP-a, Edi Gusia je prezentirala ustavni okvir, institucionalne mehanizme Vlade da se dostigne Agenda Polne Ravnopravnosti.

Tokom posete ona je pomenula dostignuće Kosova u avanciranju Polne Ravnopravnosti rekajući da Kosovo je avancirala Pravnio Okvir Ljudskih prava u opšte  i posebno Polnu Ravnopravnost. Član 22 Ustava daje prednost tim konvencijama kao CEDAW i Istambulska Konvencija koja je dominantna u legislaciju zemlje iako još nije ratifikirala. Predstavljanje žena je podignuta na centralnom i lokalnom nivou.

Imamo drugu Predsednicu Ženu-Gđ. Vjosa Osmani jedna od nejvećih Politićara glasana u Zemlji, i 2 od 3 zamenika Premijera su žene. Polna Quota u Opštiname je predstavljala rezultate i više žena  su izabrani bez potrebe za quoti. U predhodnim Izborima, quota je bila da se osigura mandat muškaraca. Žene su bile obrazovane  za veću skalu od momaka, Ima više žena u Universitetu nego muškaraca i više od njio idu u tradicionalnim poljima koja su domirana od momaka kao STEM i Politika. Žene su nas smestili u Međunarodnoj Sceni u Sportu i Umetnost.

Imamo tri zlatne medale u Olimpiskim Igrama u Judo- Sport koji nismo ni bili zani ranije i do ovi dostignuća su dostignute od moćnih devojaka. U zadnje vreme smo dominriali  u Oscar, za film kojui je režiran od Žene, koja je predtsvljala neverovatnu istoriju Fahrije Hoti, koja je izgubila muža tokom Kosovskog Rata. Ona je našla snagu u bol i gradila je Koorporaciju i ona sada prodaje i eksportira Ajvar tako pružati Posao za 200 Žene koja su suoćale isti gubitak.

Dve Glumice kao Dua Lipa i Rita Ora su veoma poznate u Svetu tako što su napravili mesto za nas u karti između mnogih ljubitelja.

Ona je pominjala i saradnju sa civilnom društvom koja je aktivna u adrsiranju razlićitih problema. 

ARP je zehvalna Švedskoj koja 4 godine za redom je podržala ARP i ova Poseta Studiranja je trajanje saradnje za budućnot.