Agencija za Plnu Ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu

October 30, 2018

Agencija za Plnu Ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu.

Aagencija za rodnu ravnopravnost je pozdravila direktorku UNFPA za Kosovo i Dr. Visare Mujko - Nimani šeficu Kancelarije UNFPA na Kosovu.
Gđa Dr. Doina Bologa je obavestila ARR o radu i aktivnostima koje je sprovela i koje trenutno UNFPA sprovodi na Kosovu. Dok, sa druge strane izvršna direktorka ARR-a Edi Gusia, obavestila je dve gošće u vezi sa dosadašnjim radom i o budućim aktivnostima koje će se sprovesti od strane ARR-a. Cilj ovog sastanka je bio uspostavljanje saradnje između ARR-a i UNFPA.