December 02, 2021
Agencija za Rodnu Ravnopravnost/KP danas i sutra će održati obuku sa Kosovskom policijom u regionu Đakovice o standardnim postupcima za zaštitu od nasilja u porodici. Ovaj trening se održava u okviru kampanje 16 dana aktivizma.