Sa pozivom od Službenika za Ravnopravnost Polova u Opšini Mališevo i u saradnji sa Agencijom za Ravnopravnost Polova/ KP održan je trejning sa Standartne Procedure Delovanja Zaštite od Porodičnog Nasilja

July 15, 2022

U Sastanku su bili prisutni Kosovska Policija i članovi koordinacinong mehanizma za Porodično Nasilje, gde Šefica Dizije za Legislaciju Leonora Selmani je prezentirala kod prisutnih dužnosti koji prozilaze od PSV-a, a Vlera Bytyçi od Kancelarije za Ravnopravnost Polova je informirala prisutne sa radom oko draftiranja Strategije protiv Porodičnog Nasilja koja je odobrena od Skupštine Opštine Mališevo.

Dok od Kabineta Predsednika je govori Rexhep Mazreku, koji je rekao da Opštinske Institucije če da podrže implementaciju ove strategije koja pomaže u tretiranje onih koji su Žrtve Nasilja