September 26, 2023

Agencija za rodnu ravnopravnost je održala obuku u Opštini Vučitrn sa članovima Koordinacionog mehanizma za zaštitu od nasilja u porodici, o standardnim postupcima.

Otvaranju sastanka prisustvovao je i gradonačelnik ove opštine Ferit Idrizi. Obuku je pratilo 20 učesnika.