September 26, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajt trajnim në Komunën e Vushtrrisë me Anëtaret e Mekanizmit Koordinues për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për Procedurat Standarde të Veprimit.

Në hapje të takimit ka marr pjesë edhe Kryetari i kësaj Komune Ferit Idrizi. Trajnimi u ndjek nga 20 person.