Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera je prosvetlila je Zgradu Vlade Kosova sa belom trakom i pomoranđom bojom sa motom kampanje “ Ne ni jedna više”.

November 26, 2022

U otvaranje kampanje 16 dana Aktivisma, Međunaronde Kampanje da se eleminiše Nasilja nad ženama i polno nasilje, Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarije Premijera je prosvetlila Zgradu Vlade sa simbolom bele tarke i pomoranđom bojom sa motom “ Ne Nijedna više”

Kampanja 16 dana Aktivisma je svetska kampanja koja se organizira svake godine. Kampanja počinje 25 Novembra i završava 10 Decembra, Međunarodnom Danu za Ljudska Prava. Svake godine preko kampanje se poziva za globalne akcije da se postiže svest na celom svetu za prevenciiju eleminisanje nasilja nad ženama i devojaka.