Agencija za Ravnopravnost Polova/ Kancelarija Premijera danas je objavila prevod Krnjige na Albanskom Jeziku “ Polni Ekonomiks” od Autora Joyce P. Jacobsen

November 07, 2022

ARP u saradnji sa Prištinskim Universitetom- Ekonomski Fakultet je poćeo ovu iniciativu pre pet godina potpisajući Memorandum Saradnje za novi predmet i akademskim studijama Ekonmija i Pol.

Predmet Ekonomija i Pol je stavljena koa deo Ekonomskog Sillabusa, koji se fokusira kod doprinosa, mogućnosti, izazove i poteškoće, pristup u finansjskim resursima žena i devojaka kao preduslov za ekonomski razvitak. Stavlajnje ovog predmeta na nivou akademskih studija sa iniciativom das e prevedi knjiga autorke Jacobsen stavlila je Kosovo među prvim državama u regionu koju integriše predmet “Procena Polnog Uticja” u skopu Ekonomije, a universitetska knjiga je meću prvima koj a je prevedena na Albanskom Jeziku u ekonomskim studija i pol.

U otvaranje sastanka Izvršna Šefica Agencije za Polnu Ravnopravnost Edi Gusia je rekla da danas imamo treću generaciju koja pohačaju predmet “Polni Ekonomiks” i da ova iniciativa je pronašla podršku mnogih aktera dobre volje i zatvorenje ovog ciklusa mi obeležavamo zahvalujuči jednu po jednu neograničene pomoči, intelektualnogj hrabrosti da se asistira i da se finalizuje knjiga. Posebnu zahvalnot treba da se daje Autorki knjiige Joyce P. Jacobsen koja je omogućila  autorsko parvo da se prevede knjiga “Polni Ekonomiks” i izdavanje na Albanskom jeziku.  

Premijer Republike Kosova Albin Kurti je rekao da obuhvačenje žena za participaciju i reprezentaciju kao i draftiranje politika odlučivanja otvara put progresa i transformacije društva. Samo tako mo omogučava da i druga polovina potencijala sposobnosti i talenta populacija da se ne ostavlja po strani.

Govoreči o merama koja je Vlada Kosova prreduzimala na podršku žena i devojaka, Premijer Kurti je rekao da preko polne integracije u sklopu Paketa za Ekonomoski Oporavak su disejnirane specifične mere koja podržavaju Ekonomsko Osnaživanje i povečanje pristupa žena u Školi i Zapošljavanju.

Dok, Prodekan Ekonomskog Fakulteta Afërdita Berisha govorila o knjigu “Polni Ekonomiks”, ona je rakla da samo 66 posto akademskog osoblja u ovom Fakultetu su Žene, i veči broj studenata su devojke.

Deo Panela je bila i Rudina Nalbani-Hoxha od Fondacije Fridrich-Ebert Stuftung koja je podržala prevođenje i disajn knjige.

Sa Pozivom Agencije za Ravnopravnost Polova na Kosovu če boraviti Autorka Knjige “ Polni Ekonomiks”- Joyce P. Jacobsen koja če da drži predavanje na Ekonomskom i Filoškom Fakultetu Universiteta u Prištini.

Prof. Jayce P. Jacobse je Profesorica Ekonomije u Koleđu Hobart i William Smith u New Jorku a Andrews Profesor Ekonomije Emeritus u Universitetu Wesleyan u Middletown.

Ona je služila u Akademskoj Administraciji a poslednje vreme kao Predesdnica Koleđa Hobart i William Smith, a prije je bila Rukovodica departmana za Akademska Pitanja u Universitetu Wesleyan. Ona je izdala uglavnom na polu feminističke i polne ekonomije.