Agencija za Rodnu Ravnopravnost/Kancelarija Premijera, snažno osuđuje ubistvo građanke A.V u Prizrenu

August 07, 2019

Saopštenje za medije

Agencija za Rodnu Ravnopravnost/Kancelarija premijera, snažno osuđuje ubistvo građanke A.V u Prizrenu od strane njenog supruga. Nasilje u porodici je kriminalan čin koji treba osuditi. Takav čin i drugi postupci seksualnog nasilja i uznemiravanja koji su se desili poslednjih meseci su neprihvatljivi za nas kao Agencija i kao društvo. Čin nasilja i njihovi izvršioci moraju da krivično odgovaraju pred organima pravde i moralno pred celim našim društvom. Agencija za rodnu ravnopravnost skreće pažnju državnim institucijama, organizacijama civilnog društva, zajednicama, celokupnom društvu o povećanom prisustvu oružja u vlasništvu građana i nasilnog i agresivnog ponašanja čiji je ishod gubitak života građana, neuživanje prava i nepoštovanje dostojanstva, posebno naših žena, majki, sestara i ćerki.

                                            

KaoAgencija, ostajemo duboko privrženi i posvećeni zaštiti života, poštovanju dostojanstva, prava na život i uživanje života od ćerki i sinova ove zemlje u skladu sa ljudskim pravima i naročito u skladu sa ženskim pravima. Kao društvo, kao država, kao građani ove zemlje, dužni smo da štitimo život svakog pojedinca, bez obzira na pripadnost polu, etničku, versku, kulturnu ili seksualnu orijentaciju. Agencija izražava najiskrenije saučešće porodici žrtve i osigurava sve žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i njihove porodice, rokom poslednjih meseci i ranije, da naša podrška i njihovo zalaganje u traženju i obezbeđivanju pravde neće nedostajati.

 

Agencija traži da svi povećamo naše građansko i institucionalno angažovanje u formiranju udruženog fronta protiv nasilja u porodici i za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja. ARR još jednom traži da sila zakona, prave države, deluju kako bi se ovakvi slučajevi sprečili i da se ne ponove i da se postupci ovih kriminalnih radnji osude u skladu sa zakonom. Nasilje se ne može tolerisati, nije ljudski i ima dugoročne posledice za pojedince, porodice, zajednice i čitavo društvo. Kosovo nema živote za gubljenje. Život je najsvetija stvar koju imamo, stoga treba da ga štitimo i uživamo u njemu.

 ARR izražava najiskrenije saučešće porodici žrtava!