Komunikatë për Media -Lidhur me rastin e vrasjese së A.V në Komunën e Prizrenit

August 07, 2019

                                                                                           Komunikatë për Media 

Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit, dënon ashpër vrasjen e qytetares A.V në Prizren nga ana bashkëshortit saj. Dhuna në familje është një akt kriminal i dënueshëm dhe i kobshëm. Akti  i tillë dhe aktet tjera të dhunës dhe ngacmimit seksual që kanë ndodhur në këta muajt  e fundit  janë të papranueshëm  për ne si Agjenci por dhe si shoqëri. Aktet e dhunës dhe kryerësit e tyre duhet të dënohen penalisht nga organet e drejtësisë dhe moralisht nga gjithë shoqëria jonë.  Agjencia për Barazi Gjinore tërheq vëmendjen e institucioneve shtetërore, organizatave të shoqërisë civile, komuniteteve, mbarë shoqërisë për prezencën e shtuar të armëve në pronësi të qytetarëve dhe sjelljeve të dhunshme dhe agresive të cilat po rezultojnë në humbjen e jetëve të qytetareve, mosgëzimin e të drejtave dhe mosrespektimin e dinjitetit,  në mënyrë të vecantë të grave, nënave, motrave dhe bijave tona.

Si Agjenci, mbetemi thellësisht të angazhuar dhe të përkushtuar në mbrojtjen e jetës, respektimit të dinjitetit, të drejtës së jetës dhe gëzimit të saj nga bijat dhe bijtë e këtij vendi në përputhje me të drejtat e njeriut dhe veçanëristh me të drejtat e grave. Si shoqëri, si shtet, si qytetarë të këtij vendi ne kemi detyrën të mbrojmë jetën e çdo individi, pavarësisht përkatësisë gjinore, etnike, fetare, kulturore apo seksuale. Agjencia shpreh ngushëllimet më të thella familjes së viktimës dhe siguron të gjithë viktimat e dhunës në familje dhe baza gjinore dhe familjarët e tyre të këtyre muajve të fundit dhe më parë se mbështetja jonë dhe angazhimi ynë në kërkimin dhe sigurimin e drejtësisë nuk do të mungojë.

Agjencia kërkon që të gjithë të shtojmë angazhimin tonë qytetar dhe institucional, në formimin e një fronti të bashkuar kundër dhunës në familje dhe viktimave të dhunës në baza gjinore. ABGJ  dhe njëherë kërkon që forca  e ligjit, shtetit të së drejtës, të veprojë në mënyre që rastet e tillë të parandalohen dhe të mos përseriten dhe aktetet e këtyre krimeve të dënohen në pajtim me ligjin. Dhuna është e pa tolerueshme, çnjerëzore dhe me pasoja afatgjata për individët, familjet, komunitetet dhe mbarë shoqërinë. Kosova nuk ka më jetë për të sakrifikuar. Jeta është gjëja më e shenjtë që kemi, le ta mbrojmë dhe ta gëzojmë atë.