Produženi rok za registraciju imovine bez Stranica Vlasništva u Nazivu dva Imenovanja

April 30, 2019

Odlukom Vlade Republike Kosovo br.01 / 99 od 23.04.2019 , doneta je odluka koja joj omogućava da u roku od jedne godine, od Aprila 2019. do aprila 2020. godine, registruje besplatno imovinu za oba supružnika na celoj teritoriji  Republike Kosova.

Odluka Vlade Republike Kosova o nastavku roka za registraciju imovine u ime dva suvlasnika