„Djevojke inoviraju za promjene“ obilježava Međunarodni dan žena

March 08, 2019

U vrijeme kada inovacija dominira, oblikuje i mijenja način na koji ljudi žive u svakom dijelu svijeta, moramo biti svjesni te upotrebe kako bismo pozitivno utjecali na živote žena i djevojčica. To znači osigurati da one nisu samo potrošači inovacija, već imaju mesto kao aktivni inovatori. Kako bi potaknuli ovu ideju i obilježili ovogodišnji Međunarodni dan žena - 8. Mart, IPKO Fondacija, zajedno sa kancelarijama UN Women, UNICEF-a, UNKT-a, kao i Agencija za ravnopravnost spolova i SIDA-e, organizirali su radionicu na temu „Djevojke inoviraju za promene”.

 

Tijekom otvaranja ove radionice  Edi Gusia, izvršna direktorica Agencije za ravnopravnost spolova unutar kancelarije premijera, izjavila je: “Nadam se da će današnja radionica biti inspirativna, pomoći će vam da radite za svoje snove i prihvatite nauku jer je nauka najmoćnije sredstvo koje je izazivalo nejednakost stoljećima."

 

S obzirom na niski (manje od 30%) procenat sudjelovanja žena u tehnološkoj industriji na Kosovu, cilj ove radionice bio je osposobiti učesnice za potrebne vještine za ovu industriju, ali i naglasiti važnost tehnoloških ulaganja u snagu mladih žena i djevojčica kao temelj za prekid međugeneracijskog prijenosa siromaštva, nasilja, isključenosti i diskriminacije postizanjem mogućnosti pravednog i održivog razvoja.

 

Radionici je prisustvovalo 50 mladih djevojaka iz 10 opstina na Kosovu, koje su pratili njihovi učitelji. Uvažavajući ovogodišnju temu Ujedinjenih naroda (UN) za Međunarodni dan žena, "Mislite jednako, gradite pametno, inovirajte za promjene", te su djevojke imale priliku usredotočiti se na učenje radeći kao alat za osnaživanje djevojčica u razbijanju prepreka u zanimanjima kojima dominiraju muškarci. U svom uvodnom govoru, Ulrika Richardson, koordinatorica za razvoj iz Orgnizacije Ujedinjenih naroda, izjavila je: „U životu, odrastajući

u Švedskoj, svjedočila sam kako uključivanje djevojčica i žena ubrzava društvene promjene, inovacije i tehnologiju. Sada, prepoznajem te iste energije ovdje u izgradnji kosovskog društva, čineći kvalitativni pomak prema postizanju jednake zastupljenosti žena i djevojaka u područjima gdje su bile - i još uvijek su - nedovoljno zastupljene, u obrazovanju, radnim mjestima, politici, inovaciji i naravno tehnologiji! "

Da bi se postigla rodna ravnopravnost, moraju postojati društvene inovacije koje rade i za žene i za muškarce i nikoga ne ostavljaju iza sebe. Nauka i rodna ravnopravnost su od vitalnog značaja za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, Agende za održivi razvoj 2030, na koju se i Kosovo obavezalo. Tokom proteklih 15 godina, globalna zajednica je uložila mnogo napora u inspirisanju ii angažovanju žena i djevojaka u nauci. Ipak, žene i devojke i dalje su isključene iz punog učešća u nauci. Tokom godina Fondacija Ipko je inspirisala više od hiljadu djevojaka da se uključe u IKT polje. Ovom prilikom, Abetare Gojani, programski direktor Fondacije Ipko je rekla „Mi u Fondaciji IPKO baziramo naše akcije na uvjerenju da kada osnažite žene, osnažite cijelo društvo.“

Ujedinjene nacije ostaju ključni akter u sprovođenju Agende do 2030. godine, uključujući SDG5 o ravnopravnosti polova na Kosovu.