Agencija za Polnu Ravnopravnost / KP održava dvodnevnu obuku u opštini Gnjilane sa Kosovskom Policijom, za uvođenje Standardnih procedura za zaštitu od nasilja u porodici

June 15, 2022

Prema PSV, Kosovska Policija u največim slučajevima je prvi kontakt sa Žrtvom porodičog nasilja. Obično se Policija zove kada jedan slučaj porodičnog nasilja se desio nedavno ili je neizbežan. Zato, primarna obaveza policije je da istražje slučaj i da  zaštiti žrtvu.

Kosovska Policija obično kao prvi respond ima obavezua da da informacije žrtvama, da ih savetuje takom procesa i da informiše druge aktere, 

Na trejningu učestvuju 20 Policajca.