June 10, 2023

Sa pozivom Državnog  Departmana SAD, preko Međunarodnog Programa za Posetioce i Lideršip (International Visitor Leadership Program IVLP) u Vašinton DC, grupa predstavnika Institucija RKS-a i Civlnog Drušva je ućestvovala na Programu IVPL “ Institucionalno Odgovaranje protiv Porodićnog Nasilja”.

1. Edita ÇANTA, Sudija- Osnovni Sud u Prištini, Sudski Savez Kosova

2. Leonora KADRIU, Državni Tužilac, Tužilašvo Kosova

3. Edi GUSIA, P. Izvršni Direktor, Agencija za Ravnopravnost Polova (ARP), Kancelarija Premijera (KP).

4. Erblina DINARAMA,  Izvršni Direktor, NO “Save House”, Sklonište za Žene i Decu, Žrtve Porodićnog Nasilja

Preko ućešća na ovom programa je cilja da se dobije Iskustvo i među institucionalna akcija, multi- sektorialna da se efikasno tretiraju slućaji Porodićnog Nasilja. Razmatraće najbolje prakse SAD-a na Federalnom, Državnom i Lokalnom Nivou da se krivićno gone i sude Slućaji Porodićnog Nasilja fokurasiti uglavnom na pristup na Žrtvu.

 U Mnogim Sastancima od najbitnijih je Sastanak sa Predstavnikom Saveta za polnu Ravnorpavnost/ Državni Department, Kancelarija za Globalna Pitanja za Žene i Kancelarija za Demokratiju, Ljudska Prava i Rad. Realiziran je sastanak sa Gđ. Catherine M. Poston- Državni Departament Prava- Kancelarija za Nasilje protiv Žena, Gđ. Nicole Mc Clain Walton- Supervizor i Istražni Savet Komiteta S