May 19, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/ KP us saradnji ssa Kosovskim Institutem za Javnu Administraciju i koordinaciju sa SPR u Ministartstvo  Infrastrukture i uz podršku sa tehnićkom asistencijom odf UN Women je organizairala jednu dnevni trejning “ Prevncija i tretiranje slućaja Seksualniog Uznemiravanja na radnom mestu sa 30 Službenicima od Ministarstva Infrastrukture.

Tokom sastanka će biti prezentirani forme Seksualnog Uznimiravanja, politike protiv Seksualnog Uznemiravanja u Institucijama Javne Administracije, kreiranje culture poštovanja u Radnom mestu i lanca de se upravlja sa slućajevima Seksualnog Uznemiravanja, itd.