118 - Aktivitete | ABGJ

Kalendari dhe ngjarje


5

20

Jan

Welcome to the Equal Work Event! 28th of January, 5 pm

Mirësevini në Ngjarjen e Punës së Barabartë!- 28. Janar, 17.00 Qëllimi i kësaj ngjarje është rrjetizimi, diskutimi dhe asresimi i çështjeve e barazisë gjinore dhe fuqisë punët…

Read more
5

26

Nov

Kalendari i Aktiviteteve për 16 Ditëve të Aktivizmit 2019

Kalendari  i Aktiviteteve 16 Ditëve të Aktivizmit 

Read more
5

21

Nov

ABGJ me 25 Nëntor 2019 me rastin e 16 diteve te Aktivizmit prezanton

ABGJ me 25 Nëntor 2019 me rastin e 16 diteve te Aktivizmit prezanton : Manualin për Vlerësimin e Ndikimit Gjinor”, i realizuar nga Konsorciumi Niras CPM International përmes projektit të Sida ‘s për ABGJ , si…

Read more
5

1

Oct

Më 16 tetor organizata CNVP (Lidhim Vlerat e Natyrës me njerëzit) mbështetur nga projekti i Ambasadës Suedeze në kordinim me Agjencinë për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit si dhe Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Më 16 tetor organizata CNVP (Lidhim Vlerat e Natyrës me njerëzit) mbështetur nga projekti i Ambasadës Suedeze në kordinim me Agjencinë për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit  si dhe Ministri…

Read more
5

31

May

ABGJ në bashkëpunim me MASH, ju ftojnë me 06 Qershor 2019 në prezantimin e Udhëzuesit “ Parandalimi i Stereotipave Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Materialet Shkollore

ABGJ në bashkëpunim me MASHT, ju ftojnë me 06 Qershor 2019 të merrni pjesë në prezantimin e Udhëzuesit “ Parandalimi i Stereotipave Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe M…

Read more
5

20

Dec

Qendra Kosovare për Studime Gjinore organizon konferencën “Perspektiva Gjinore në Reformën Zgjedhore”. Dita: E premte Data: 21 Dhjetor 2019 Ora: 11:00 – 12:30 Vendi: Qendra e Konferencave Orion, Prishtinë…

Read more
5

11

Dec

KONFERENCË RAJONALE -  “Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore” -      Kjo konferencë organizohet nga Zyra e Koordinatorit Naciona…

Read more
5

24

Sep

Kalendari dhe ngjarje 2

Read more
5

24

Sep

Kalendari dhe ngjarje 3

Read more
5

15

Jun

Kalendari dhe Ngjarje = Agjencia për Barazi Gjinore në Zyrën e Kryeministrit shënojnë 8 Marsin – Ditën Ndërkombëtare të Gruas.

Read more
Top