Ballina | ABGJ

Qeveria miraton Programin e Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024 dhe Planin e veprimit 2020-2022

Pas shqyrtimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024  dhe Planit të veprimit 2020-2022, Qeveria mori vendim për miratim të këtij Programi. Vendimi obligon institucionet e Republikës së Kosovës për zbatim të këtij programi sipas aktiviteteve të parapara në Planin e Veprimit, nd&eu…

Lexo më shumë

Platforma për ndihme juridike falas mund ta gjeni

    Linqet e platformes jane:  AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS ALB: http://ndihmajuridike.com/aplikacioni/ SRB: http://ndihmajuridike.com/aplikacija/

Lexo më shumë

Është normale që të mos ndiheni mirë në këtë situatë të jashtëzakonshme,të shkaktuar nga pandemia COVID-19-Psikologët janë aty për ne 038 200 80 890

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


UNFPA dhe UN Women dorëzuan MSH pajisje me pako sanitare dhe materiale shtesë për një objekt të përkohshëm për të ofruar strehim të sigurte…

29 April 2020

Qeveria e RKS , respektivisht Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë, dhe Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM,  në përgjigje të situatës se krijuar me rastin e Pandemisë Covi…

Lexo më shumë

Udhëzues për rrespektimin e Demokracisë, Sundimit të Ligjit dhe të Drejtave të njeriut gjatë Pandemis COVID-19-Udhëzues për Shtetet Anëtare …

27 April 2020

Hyrje    Qëllimi i këtij dokumenti është që t'u sigurojë qeverive një udhëzues për t'u marrë me krizën sanitare të paparë dhe në masë të gjerë, n&e…

Lexo më shumë

Njoftimi i Ministrise së Shëndetesise për krijimin e mundësise se strehimit të përkohshëm për rastet e dhunës në familje në kohë pandemie

24 April 2020

Qëllim i kësaj qarkoreje është Koordinimi Ndërinstucional për mbrojtjen e viktimave të Dhunës në Familje dhe Dhunës në Baza Gjinore në nivel vendi ,në situatën e pandemisë nga…

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top