Ballina | ABGJ

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë 24-25 Qershor ka mbajt trajnim me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Institucionet e RKS

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacio…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore është duke vazhduar me trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë me datë 13 dhe 14 Qeshorë

Në trajnim për VNGJ i cili ka vazhduar  me 13 Qeshorë dhe do vazhdoj me 14 Qeshorë,janë shqyrtuar tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për sëmundjet ngjitëse, nga Ministria e Shendetësisë ,Koncept dokumenti për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuar në RKS dhe Koncept dokumenti p&…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore është duke mbajtur trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë derisa trajnimi do të vazhdoj edhe me 11 Qershor

Në trajnim do të shqyrtohen tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për Avancimin e legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili do të shqyrtohet  nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.Koncept dokumenti për të drejtën e autorit dhe të drejtën e përafërt si dh…

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


ABGJ në bashkëpunim me MASHT kanë prezantuar manualin “Parandalimi i Stereotipeve Gjinorë dhe Promovimi i Barazisë Gjinore në Tekstet dhe Mat…

06 June 2019

Me 6 qershor 2019, Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë organizuan në Prishtinë, prezantimin e udhëzuesit metodologjik “Parandalimi i Stere…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret instituciona në Mitrovicë filluan ciklin e trajnimeve Procedurat Standarde të Veprimi…

31 May 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret institucional me 30 dhe 31 Maj, në Mitrovice filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. Ne tra…

Lexo më shumë

ABGJ priti në takim një delegacion të Organizatës Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo

24 May 2019

Një delegacioni i Organizatës  Women's Rights/Të drejtat e grave/Zensko Pravo, sot ishte në vizitë në Agjencin për Barazi Gjinore.Delegacioni  u prit nga Kryeshefja Egzekutive e ABGJ-së Edi Gusia …

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top