Ballina | ABGJ

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnimi për Studentët e Departamentit të Gazetarisë-Fakulteti i Filologjisë

Agjencia për Barazi Gjinore me 15 Janar 2020 , ka mbajtur trajnimin për Studentët e Departamentit të Gazetarisë.Ky trajnim është fokusuar në teknikat e prezentimit të lajmve , rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar, artikulim të mesazheve…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore me 13 dhe 14 Janar ka mbajtur trajnimin me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Kumunat e RKS

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacio…

Lexo më shumë

Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore për planifikimin e aktiviteteve të RRGSHAT për vitin 2020

Rrjeti i Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë me mbështetje nga Agjencia për Barazi Gjinore si dhe të Un Women, kanë mbajt punëtori njëditore për planifikimin e aktiviteteve të RRGSHAT për vitin 2020. Qëllimi i Rrjetit të Grave në Shkencë dhe Arsim të Lartë është promovimi d…

Lexo më shumë

Lajmet e Fundit


Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën …

16 December 2019

  Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Shoqatën e Grave te Shërbimit Korrektues te Republikës se Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën ‘’Dhuna ne Familje dhe Ngacmimi seksual ,ndiki…

Lexo më shumë

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me akteret institucional vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojt…

13 December 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë në 12 dhe 13 dhjetorë 2019 në  bashkëpunim me akteret institucional të Pejës vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbr…

Lexo më shumë

ABGJ mirëpriti një Delegacionin nga Këshilli i Republikës së Irakut

12 December 2019

Agjencia për Barazi Gjinore sot ka mirëprit në takim një Delegacionin nga Këshilli i Republikës së Irakut – Parlamenti Irakian, i cili do të qëndrojë për një vizitë në K…

Lexo më shumë

Publikimet


Video


Evente


Top