November 09, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ), në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), organizojnë takimin e rregullt konsultativ vjetor të nivelit të lartë, të gjashtin me radhë  , me akterë institucional, ekspertë/e dhe përfaqësues/e nga shoqëria civile. Këtë vit takimi fokusohet në përkushtimin e Kosovës drejt procesit të Integrimit Evropian nga perspektiva gjinore.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85804260694?pwd=cmhCRTdZV2lHU1duQVlSTHZVbjVBQT09

 

Takimi do të mbahet më 10 Nëntor, 2023, nga ora 10:00 deri në 12:00, në sallën konferenciale të Hotelit Emerald.