Zëvendëskryeministrja Emilija Redžepi ka ndarë mirënjohje "Kuroren e Artë" për gratë e suksesshme në Republikën e Kosovës!

December 19, 2022

Zëvendëskryeministrja Emilija Redžepi ka ndarë mirënjohje "Kuroren e Artë" për gratë e suksesshme në Republikën e Kosovës!

Ky çmim i'u dha edhe Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia, për kontributin dhe punën e palodhshme që ka bërë në fuqizimin dhe rolin e gruas në shoqëri.