Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe në mbështetje të asistencës teknike të Un Women kanë mbajt trajnim një ditor për Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual

February 24, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe në mbështetje të asistencës teknike të Un Women kanë mbajt trajnim një ditor për Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës. Në këtë trajnim u ndan certifikata për 17 Zyrtarë për Barazi Gjinore nga niveli lokal. Gjatë trajnimit u prezantuan format e ngacmimit seksual, politikat kundër ngacmimit seksual në organet e administratës publike.

Trajnimi u mbajt nga Brikena Avdyli!