Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe në mbështetje të asistencës teknike të Un Women kanë mbajt trajnim një ditor për Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual

March 22, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike dhe në mbështetje të asistencës teknike të Un Women kanë mbajt trajnim një ditor për Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës. Në këtë trajnim u ndan certifikata për 20 Zyrtare për Barazi Gjinore nga niveli qendror. Gjatë trajnimit u prezantuan format e ngacmimit seksual, politikat kundër ngacmimit seksual në organet e administratës publike, krijimi i një kulture të respektit brenda vendit të punës, zingjiri i menaxhimit të rasteve të ngacmimeve seksuale etj

Trajnimi u mbajt nga Brikena Avdyli