November 06, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, dhe me mbështetje të asistencës teknike të Un Women sot ka mbajt trajnim një ditorë për "Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës" në Komunën e Kamenicës.

Gjatë trajnimit janë prezantuar format e ngacmimit seksual, politikat kundër ngacmimit seksual në organet e administratës publike, krijimi i një kulture të respektit brenda vendit të punës, zingjiri i menaxhimit të rasteve të ngacmimeve seksuale etj. Në trajnim moren pjesë 26 Zyrtarë nga kjo komunë .