November 24, 2023

Agjencia për Barazi Gjinor/ZKM sot ka mbajt punëtorin e radhës, me grupin punes për rishikimin e Planit të Veprimit të PKBGJ për vitin 2024-2026.

Kjo punëtori mbështetet me asistencë teknike nga Un Women.