Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Financave Punës dhe Transfereve mbajtën punëtorinë e dytë të grupit punues institucional për hartimin e Buxhetimit të Pëgjegjshëm Gjinor

April 22, 2024

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Financave Punës dhe Transfereve mbajtën punëtorinë e dytë të grupit punues institucional për hartimin e Buxhetimit të Pëgjegjshëm Gjinor. Ky proces pune do të vazhdoj edhe në muajt në vijim. Grupi Punues është duke u mbështetur me asistencë teknike nga UN WOMEN përmes Programit Rajonal të Ballkanit Perëndimor, financuar nga SIDA.