Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit

April 23, 2024

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës sot janë duke mbajt sesion informues lidhur me Konventën e Stambollit dhe ndryshimet në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore me mbikëqyrësit rajonal të hetimeve të dhunës në familje në kuadër të stacioneve policore të drejtorisë rajonale të Prishtinës.