U mbajt konferenca “ Mbyllja e Hendekut Gjinor në Kosovë”

May 22, 2024

Kjo konferencë u oranizua nga Universiteti i Prishtinës/ Fakulteti Ekonomik në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore/ZKM dhe në mbështetje të Un Women.

Konferenca ka sjell së bashku studiues/e, politikëbërës/e, aktivistë/e, dhe individë të pasionuar pas barazisë gjinore për t'u angazhuar në dialog, për të ndarë njohuri dhe për të diskutuar praktikat e mira ndërkombëtare dhe vendore për krijimin e një bote më gjithëpërfshirëse dhe të barabartë.