Delgacioni nga Agjencia për Barazi Gjinore ishte në vizit në Slloveni

March 09, 2016

Një delgacioni nga  Agjencia për Barazi Gjinore nga data 18 deri me 21 Prill ishte për  vizitë pune në Slloveni,delgacioni nga Agjencia për Barazi Gjinore mori pjese në tryezen "Bugjetimi i Ndërgjegjshëm Gjinore "organizuar nga  CEF .

Vizita e delgacionit ka vazhduar me takim bilateral në Ministrin e Punës e Mirqienies Sociale dhe Mundësive të Barabarta me përfaqësusit e cilës Ministri u diskutua lidhur me shkëmbimin e informatave dhe informimit të ndërsjellet mbi sfidat, implemetimin e legjislacionit që promovon Barazin Gjinore dhe praktikat e zbatimit të buxhetit të ndërgjegjshëm gjinore .