Mbahet punetoria rajonale për Procedurat Standarde të Veprimit

April 13, 2016

Me 20 tetor,  Agjencia për Barazi Gjinore me Ministrin e Shëndetësise me mbështetjen e  OSBE-së organizuan punëtorin për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për mbrojtjen nga dhuna në familje në rajonin e Gjilanit, si pjesë e projektit të financuar nga Departamenti për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitete “Mbështetja e sistemit ligjor për të qenë gjithnje në përputhje me standardet ndërkombetare”.

 

Zyrtarja për Barazi Gjinore nga Ministria e Shendetësise Nazmije Kajtazi dhe Zyrtari Ligjor nga Agjencia për Barazi Gjinore Naser Ajeti  njoftuan stafin shëndetësor me kornizën ligjore kundër dhunës në familje dhe qartësimin e roleve dhe përgjegjesive të institucineve në identifikimin dhe ndihmën që duhet dhëne , referimin e rasteve të dhunës në familje në Policine e Kosoves dhe në  Qendren për Punë Sociale.

 

Pjesëmarrësit  këtij  takim të organizuar nga OSBE-ja  u zotuan të punojnë bashkarisht në krijimin e një data baze për regjistrimin e rasteve të dhunës në familje .

Në takim ishin 31 pjesëmarrës,  prej tyre 20 pjesmarrësë ishin të gjinisë  femrore